Frontal Imobiliaria

Real Estate agency: Frontal Imobiliaria

Our offer

Primary market

63 m² Apartamento T1 Baixa do Porto

Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, Porto, Oporto

  • 295 000 €
B-